Şirketimiz, Ülkemiz tarımı için gerekli her çeşit kimyevi gübreleri üretmek, sağlamak ve satmak, yurt savunması için patlayıcı maddelerin esasını teşkil eden nitrat asidi ve teknik amonyum nitratı üretmek, ambalaj endüstrisi kurmak sanayinin her kolunda kullanılan azot bileşiklerini sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun 25.12.1953 tarih ve 4/2006 sayılı kararı uyarınca AZOT SANAYİİ T.A.Ş. ünvanı altında 30.000.000 TL. sermaye ile kurulmuştur.

Şirketimiz daha sonra 60 sayılı KHK ve 2929 sayılı İktisadi Devlet Teşebbüsleri hakkındaki kanunla bağlı ortaklık şeklinde Türkiye Kimya Sanayii Kurumu’na bağlanmış bilahare 18.6.1984 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 233 sayılı KHK ile sermayesinin tamamı devlete ait TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. adı altında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak statü değiştirmiştir.

233 sayılı KHK gereğince, 1.1.1985 tarihi itibarıyla Kütahya, Samsun, Elazığ ve Gemlik işletmelerimiz Müessese şeklini almış, bunlardan Kütahya, Samsun ve Gemlik Müesseselerimiz ise 30.6.1987 tarihinden itibaren Bağlı Ortaklık haline dönüştürülmüştür.

Teşekkülümüz, 18.08.1998 tarih ve 98/58 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamı ve programına alınmış, özelleştirme süresi 1,5 yıl olarak belirlenmiştir. 25/2/2000 tarih ve 2000/15 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereğince 30.06.2001 tarihine kadar uzatılan süre 19.04.2001 tarih ve 2001/32 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereği yeniden 31.12.2002 tarihine ertelenmiştir. Bağlı Ortaklıklarımızdan Elazığ Gübre Sanayii A.Ş., 18.04.2000 tarih ve 2000/28 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile Fırat Üniversitesine devredilmiş olup; mevcut kullanılabilir makina, ekipman ve demirbaşların büyük bir çoğunluğunun diğer Bağlı Ortaklıklarımıza 02.05.2001 tarihi itibariyle sevkiyatları tamamlanmıştır. Arta kalan, ihtiyaç dışı olarak tesbit edilen malzemeler ve demirbaşlar ise Fırat Üniversitesine, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bir protokol çerçevesinde devredilmiştir. Fırat Üniversitesi ile Şirketimiz arasında düzenlenen protokol gereği tapu devir işlemleri tamamlanmıştır. Diğer Bağlı Ortaklıklarımızın kamu hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir. 15.04.2002 tarih ve 2002/19 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararınca (İGSAŞ) İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.’nin hisseleri TÜGSAŞ’a nominal bedel üzerinden devredilmiş olup, devir işlemleri TÜGSAŞ ve İGSAŞ tarafından yerine getirilecektir

İşletmelerimizde kimyasal gübreler yanında, yurt savunması için gerekli olan ve patlayıcı maddelerin esasını teşkil eden Teknik Amonyum Nitrat (TAN) ile Derişik Nitrik Asit (DNA) üretimleri de yapılmaktadır.

Teşekkülümüz; 5,597 milyon tonluk Türkiye gübre üretim kapasitesinin %26,7’si olan yaklaşık 1,500 milyon ton kapasite ile 49 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olup, Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi durumundadır.

Kütahya, Samsun ve Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Bağlı Ortaklıklarımıza ait tesislerde halen Amonyum Nitrat(%26N), Diamonyum Fosfat ve çeşitli kompozisyonlarda Kompoze gübre üreterek çiftçimizin kullanımına sunmakta olan Kuruluşumuz, Ülkemiz ekonomisine azami düzeyde katkıda bulunmaktadır.